Honderdste Partner in Education

Fontys School of ICT

De ondertekening van het convenant met de 100e Partner in Education!

Al ruim tien jaar werkt Fontys Hogeschool ICT intensief samen met het bedrijfsleven. “Op deze manier zijn wij in staat om vernieuwend en inspirerend onderwijs te verzorgen", vertelt directeur Ad Vissers. "Deze samenwerking is geen bijzaak of vrijblijvend. De bedrijven participeren ook echt in ons onderwijs.” Zo wordt het curriculum betekenisvoller, zowel voor de student als de docent. En uiteindelijk ook voor het bedrijfsleven. FHICT is trots op deze succesvolle manier van samenwerken. Dinsdag 3 juli j.l. werd met de Provincie Noord-Brabant als 100e Partner in Education een convenant getekend. Een hele mijlpaal die met trots werd gevierd.

Ontwikkeling student
Voor Fontys Hogeschool ICT (FHICT) staat de ontwikkeling van de student naar een professional voor de arbeidsmarkt centraal. Vissers vervolgt: “Naast het bieden van een hoge kwaliteit onderwijs is het van groot belang dat de student al tijdens de studie intensief kennismaakt met het bedrijfsleven.” FHICT werkt daarom al jaren samen met bedrijven uit het beroepenveld van de opleiding.
Dit zijn duurzame relaties waarbij FHICT de bedrijven laat kennismaken met hun toekomstige medewerkers. Bedrijven laten aan de studenten zien hoe het er in het bedrijfsleven aan toe gaat. Intussen is het onderwijs en de roostering zo georganiseerd dat we de belofte aan studenten kunnen waarmaken dat ze in vier jaar tijd allerlei nieuwe technologieën hebben gezien. Dat wordt niet alleen bereikt met de eigen docenten, die niet álles kunnen weten, maar vooral ook met actuele cases die aangeleverd worden door betrokken bedrijven. Studenten leren een leven lang bewust te zijn om nieuwe werkelijkheden te verkennen met onderzoeksmethodieken.

Aansluiting bedrijfsleven
Het is voor het bedrijfsleven belangrijk dat er voldoende ICT-studenten afstuderen en dat hun opleiding aansluit bij de beroepspraktijk. Door de goede samenwerking met bedrijven krijgen studenten actueel en uitdagend onderwijs en kunnen bedrijven hen kennis laten maken met de nieuwste technologieën. Fontys wil graag dat studenten goed voorbereid na hun opleiding aan de slag kunnen gaan en in staat zijn de theorie direct toe te passen in de praktijk. Uit ervaring blijkt dat niemand daar beter bij kan helpen dan het bedrijfsleven zelf.
De ondertekening van het convenant bevestigt het commitment van de Partners in Education om voor een periode van minimaal vier jaar te participeren in het onderwijs. FHICT weet van te voren vaak nog niet precies wat er in die vier jaar samen ondernomen wordt, maar wel dat de kwaliteit geborgd zal zijn. Permanent actueel onderwijs verzorgen, dat is namelijk het uitgangspunt.
In de jaarevaluaties met Partners in Education wordt uitgebreid stilgestaan bij feedback. Aan de Partners wordt gevraagd wat zij wel of niet goed vinden in het curriculum en de aanpak van FHICT. Dit versterkt het kwaliteitsbesef en de gedachte om het onderwijs permanent actueel te houden. Een noodzaak in de steeds veranderende ICT wereld. Praktisch voordeel voor de bedrijven is dat zij toegang hebben tot de studenten. Het latere contact met afstudeerders wordt als zeer waardevol ervaren. Een win-win situatie. Het succes van deze constructie blijkt nu de mijlpaal van de 100e Partner in Education is bereikt.

Provincie Noord-Brabant 100e Partner in Education
Het eerste contact met de Provincie Noord-Brabant ontstond twee jaar geleden tijdens een hackaton. Later werd de Provincie als opdrachtgever betrokken bij de minor Applied Data Science en inmiddels is er een bijzondere samenwerking ontstaan tussen onderwijs en overheid. Tijdens het proefdraaien heeft de Provincie samen met betrokken docenten en studenten al mooie resultaten bereikt. Met als voorbeeld de case over het voorspellen van dumping van drugsafval, waarover meteen al diverse berichten in het nieuws verschenen.
Opvallend: daar waar de Provincie Noord-Brabant eerst dacht dat studenten met hen samenwerken niet sexy zouden vinden, blijken studenten juist veel interesse te hebben in maatschappelijk verantwoorde projecten.
Het bleek een praktische gouden kans om samen te werken met jonge professionals en geweldige resultaten te bereiken.

Meer Partners
Ook andere nieuwe Partners in Education vierden op 3 juli de symbolische ondertekening van het convenant: Embedded Fitness, StudyPortals, Fantazm en Blue Giraffe Games. En verder vierde FHICT de herondertekeningen voor alweer een derde tijdvak van minimaal vier jaar door ICT Group, Rabobank en Zetes. De samenwerkingsconstructie blijft zeker bestaan. Op naar een nieuwe mijlpaal!

Meer info: www.piefontysict.nl