Fontys Hogeschool ICT nieuwe kennispartner van de Dutch Blockchain Coalition

Fontys Hogeschool ICT

De Dutch Blockchain Coalition (DBC) verwelkomt Fontys Hogeschool ICT als haar nieuwe kennispartner

Fontys Hogeschool ICT is als kennisinstituut een waardevolle aanvulling als partner van de DBC. De nieuwe samenwerking past goed bij de ambitie van de DBC om betrouwbare, robuuste en maatschappelijk geaccepteerde blockchaintoepassingen tot stand te brengen door middel van samenwerkingsverbanden tussen partners uit de overheid, kennisinstituten en het bedrijfsleven.

Fontys Hogeschool ICT is als kennisinstituut een waardevolle aanvulling als partner van de DBC. De nieuwe samenwerking past goed bij de ambitie van de DBC om betrouwbare, robuuste en maatschappelijk geaccepteerde blockchaintoepassingen tot stand te brengen door middel van samenwerkingsverbanden tussen partners uit de overheid, kennisinstituten en het bedrijfsleven.

Beide organisaties verwachten dat deze samenwerking een positieve impact zal hebben op de lopende activiteiten op het gebied van onderzoek en onderwijs. Erdinc Sacan, Sr. Lecturer bij Fontys Hogeschool ICT: 'Als partner van de DBC vormen wij een groot kennisnetwerk, waarin we samen maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan innovaties in het werkveld. Een learning community, waar je je kunt blijven ontwikkelen'.

Peter Verkoulen, Coalitiemanager Dutch Blockchain Coalition: “Fontys Hogeschool ICT verrijkt de coalitie met haar brede en relevante kennis op terreinen waar blockchain toegepast wordt. Wij brengen onze kennis en expertise samen om de positie van Nederland als kennismaatschappij op dit gebied te versterken. Het toetreden van Fontys Hogeschool ICT als actieve kennispartner in de coalitie versterkt het totale Nederlandse blockchain ecosysteem.”

Jeffrey Cornelissen, docent ICT aan FHICT legt uit wat de samenwerking voor Fontys biedt: 'Binnen Fontys Hogeschool ICT werken we aan diverse projecten. Onze studenten gaan daarin samen met onze partners de uitdaging aan om blockchain technologie op een goede manier toe te passen door mogelijkheden te onderzoeken.' Onderwerpen die al aan bod gekomen zijn: WMO aanvragen, sensory audit trails, delgate exchange en er is zelfs een blockchain ontwikkeld van scratch. Ook nemen studenten deel aan hackathons, waar ook diverse prijzen gewonnen zijn.

Meer over de DBC.

Tags: In de Media