Les in Game Design voor betere toekomstkansen

Fontys Hogeschool ICT

Collega's van FHICT zijn op het moment in Brazilie om les te geven in Game Design. Dat doen ze in de favela van Rio de Janeiro aan jongeren, die met deze opleiding meer kans hebben op de banenmarkt. Dat doen ze vrijwillig, uit liefdadigheid, en Fontys heeft hen ondersteuning geboden in de vorm van 20 laptops. Het project Games for Health wordt ondersteund door EduMais. 

Met deze blog houden ze je op de hoogte