Studenten Wouter en Daan onderzochten robots voor defensie

Fontys Hogeschool ICT
Je zal er maar staan... je project presenteren aan afgevaardigden van het Ministerie van Defensie, de landmacht, US Army en NATO. Zo liep het semester voor Fontys studenten ICT & Technology Daan van Knippenberg en Wouter Pennings. Met hun team werkten ze voor het Ministerie van Defensie aan het project 'Smart Tactical Robot', wat ze aan het genoemde publiek mochten presenteren én demonstreren.

Autonoom en random navigeren 

Het team van Wouter en Daan werkte aan een opdracht, geformuleerd door het Ministerie van Defensie, een werkveldpartner van het Fontys ICT InnovationLab. De opdracht: ontwikkel een robot die autonoom en random door een gebied kan bewegen voor trainingsdoeleinden. Wouter: “Die robot moest onvoorspelbaar kunnen navigeren en objecten ontwijken, zonder menselijke interventie. Militairen in een trainingssituatie kunnen dan met lasers schieten op de robot. Maar er zijn meer toepassingen denkbaar, zoals transport en communicatie.” Wouter en Daan leggen ook uit dat het beeld wat we hebben van robots misleidend is; er is veel wat ze nog niet kunnen: “Vaak hebben robots een specifieke functionaliteit. In het militaire arsenaal zie je veel technischere toepassingen dan deze, maar autonoom en random functioneren is vrij nieuw. Veel robotica is geprogrammeerd en volgt patronen.”  

Daar zat dan ook de grootste uitdaging binnen het project: “Het systeem wat we gebruiken, ROS (Robot Operating System), heeft wel een navigation stack. Dat is een library die ervoor zorgt dat een robot goed kan bewegen, maar het element random ontbreekt daarin volledig.” Het tweede deel van de opdracht was het gebruik van een behaviour tree: “Dat is een bepaalde denkstructuur voor een robot, die vrij nieuw is en meer toepassing krijgt.” Behaviour trees worden vaak in games gebruikt om non-player characters autonoom te laten functioneren via een keuzeboom. Bij robots is dit dus nieuw.  

Stap 1: Robot autonoom naar bestemming  

Er zijn belangrijke stappen gezet in het project: "Wat we hebben gerealiseerd is dat de robot autonoom naar zijn eindpunt beweegt. De factor random navigeren zit er nog niet in. Het is natuurlijk een schoolproject en er zijn grenzen aan wat we in deze tijd konden doen.” Wouter en Daan hebben belangrijke stappen vooruitgezet met dit project. Maar het mooie aan de samenwerkingen met werkveldpartners als het Ministerie van Defensie is dat het project hier niet hoeft te stranden: “Een volgende groep studenten kan hiermee verder. Het onvoorspelbaar of willekeurig navigeren, daar is waarschijnlijk een AI-component voor nodig. Dat is voor de volgende groep. Of wie weet, werken we daar in de toekomst zelf aan bij defensie?”  

Motivatie voor meer dan een voldoende 

Binnen het Fontys ICT InnovationLab werken studenten samen met werkveldpartners aan praktijkgerichte toepassingsvraagstukken. De meeste studenten vinden dit motiverend, het gaat namelijk om echte opdrachten. Voor Wouter en Daan ging dat nog een stap verder met de presentatie: "Het is spannend, niet iedereen krijgt zo’n kans. Het maakte dit semester voor ons een stuk belangrijker en specialer. Je werkt echt ergens naar toe en dat is meer dan alleen een voldoende halen. Het lijkt kleinschalig, maar de toepassing van dit project is groot." 

Na de demonstratie stelden officieren en afgevaardigden diverse vragen en prezen het werk van de studenten. De unieke vorm van samenwerken en kennis genereren kreeg ook bijzondere aandacht. Daan en Wouter zijn ook tevreden: “We hebben met dit project veel voor elkaar wat voorheen niet mogelijk was. Dat hebben we, ondanks de gezonde zenuwen, goed over kunnen brengen. Het staat voor ons natuurlijk ook mooi in ons portfolio als we zelf de arbeidsmarkt op gaan.”  

 

Tags: Events