Choose to Challenge: internationale Vrouwendag 2021

Fontys Hogeschool ICT

Positieve verandering door de vooruitgang uit te dagen.

Op 8 maart staan we stil bij de sociale, economische, culturele en politieke prestaties van vrouwen. In 2021 is het thema van deze internationale dag ‘Choose to Challenge’, of in het Nederlands ‘Invloed met Impact’. De focus ligt op het uitdagen van vooroordelen, stereotypen en ongelijkheid, en bijdragen aan een betere wereld. Niet met protest, maar door een positieve impact te maken.

Impact on Society

Het thema van Internationale Vrouwendag past goed bij de ambities van Fontys Hogeschool ICT. In het ambitieplan 2023 neemt ‘Impact on Society’ een belangrijke rol in; hoe kan ICT een positieve bijdrage leveren aan onze samenleving? Jacqueline van den Broek, Teamlead ICT & Business, werkt mee aan het ambitiethema en beaamt het belang hiervan: “Er is nog veel ongelijkheid in de wereld. Arm tegenover rijk, maar ook de kansen voor vrouwen tegenover mannen. Met ons ambitiethema ‘Impact on Society’ richten we ons op welke impact studenten kunnen maken op het leven van mensen door ICT in te zetten.”

Meer dan onderwijs in technologie

Als opleidingsinstituut, richt Fontys Hogeschool ICT zich steeds meer op technologie als een drijver van positieve ontwikkelingen. Het uitdagen van vooruitgang, zoals we dat noemen. Jacqueline gelooft dan ook in een grote rol voor ICT: “Nieuwe technieken, en dus ook ICT, kunnen zorgen voor meer voorspoed als we deze op een goede manier voor de wereld inzetten. Door studenten opdrachten te laten kiezen en zoeken waarmee ze iets voor een ander beter kunnen maken, maak je ze bewust van het goede wat ICT kan doen.”

Leren kennis in te zetten voor het maatschappelijke belang is meer dan techniek, het is een houding: “We moeten studenten leren inzien dat het niet alleen gaat om het bedrijf dat er geld mee verdiend maar dat het gaat om de impact die je kunt genereren voor de maatschappij in zijn geheel. Doordat studenten hier al ervaring mee opdoen op school helpen we dat bewustzijn.”

Vrouwen in ICT

ICT wordt nog vaak gezien als een werkveld voor mannen. Dat stereotype uitdagen is geen kwestie van woorden maar daden, legt Jacqueline uit: “Ik kan laten zien dat vrouwen prima in staat zijn te werken in het ICT-vakgebied. Voor mijn carrière op Fontys Hogeschool ICT was ik leidinggevende bij NXP in een IT-afdeling en ik heb met name vrouwen aangenomen om meer diversiteit in het team te krijgen. Dat werkt veel beter en qua kennis waren deze vrouwen even sterk als de mannelijke kandidaten.”

Er is verandering in het vakgebied, maar die komt traag op gang: “ICT is steeds meer gemeengoed in plaats van iets technisch wat mannen aanspreekt. Studenten die kiezen voor Fontys Hogeschool ICT zijn nog wel overwegend mannelijk. Dat is jammer, want het is een brede opleiding waar we naast de meer technische kant van ICT ook Media en Business studies hebben waar meiden het supergoed doen.”

Impact maken met ICT?

Jacqueline hoopt dat er meer vrouwen in de ICT belanden. Ze moedigt studiekiezers dan ook aan om een kijkje te nemen: “Kom naar onze school! Laat je goed voorlichten en laat ICT je niet afschrikken. Wil je sociaal werk doen dan is een ICT-opleiding ook een hele goede stap! Hoe kan je organisaties helpen beter te worden met behulp van ICT? Hoe kan je dingen uitvinden die het leven van mensen fijner maakt? Hoe kan je ervoor zorgen dat bijvoorbeeld verplegers meer tijd met hun patiënt kunnen doorbrengen doordat we registratie en vastlegging behandelplan supermakkelijk gemaakt hebben met behulp van ICT-toepassingen?”

Tags: Events