Eurocommissaris onder indruk van Eindhovense hoger-onderwijsinstellingen

Fontys Hogeschool ICT
Eurocommissaris Mariya Gabriel bezocht op 31 mei 2021 samen met minister Ingrid van Engelshoven en staatssecretaris Mona Keijzer Eindhoven. Dit om te spreken met over de unieke samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven die de unieke innovatieketen van de Brainport regio mogelijk maakt. Studenten en onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven en Fontys Hogescholen presenteerden voorbeelden van collaboratief werk. Gabriel liet tijdens haar slottoespraak blijken onder de indruk te zijn: “We willen een meer inclusief programma, en hier hebben we een geweldig voorbeeld van hoe we samen moeten werken met bedrijven, onderzoekers, professionals en jonge mensen.”

Eurocommissaris Mariya Gabriel bezocht op 31 mei 2021 samen met minister Ingrid van Engelshoven en staatssecretaris Mona Keijzer Eindhoven. Dit om te spreken met over de unieke samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven die de unieke innovatieketen van de Brainport regio mogelijk maakt. Studenten en onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven en Fontys Hogescholen presenteerden voorbeelden van collaboratief werk. Gabriel liet tijdens haar slottoespraak blijken onder de indruk te zijn: “We willen een meer inclusief programma, en hier hebben we een geweldig voorbeeld van hoe we samen moeten werken met bedrijven, onderzoekers, professionals en jonge mensen.”

Uniek ecosysteem

Het bezoek aan de Brainportregio is op uitnodiging van Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven. Dit laat namelijk precies zien waar beide bewindslieden in geloven: “Wat zowel ik als de eurocommissaris zelf proberen te stimuleren zijn hele goede ecosystemen waar je door samenwerking veel innovatie krijgt. Dat leidt tot nieuwe bedrijvigheid en nieuwe verdienvermogen. Daarvan is deze regio het beste voorbeeld van Europa.” Dat heeft volgens Van Engelshoven alles te maken met de innovatieketen, waarbinnen onderzoek, toepassing, en bedrijfsleven elkaar versterken: “Ik wil Europa het potentieel laten zien van toegepast onderzoek, daarom ben ik blij dat we dit bij Fontys kunnen organiseren. Toegepast onderzoek is essentieel om oplossingen te vinden voor de uitdagingen in Europa.”

Commitment aan Europese samenwerking

De start van de middag op Strijp-T was een lunchdiscussie met met (onder meer) Robert-Jan Smits (voorzitter Eindhoven University of Technology), Rianne Letschert (rector Maastricht University) en burgemeester John Jorritsma. Twee onderwerpen stonden centraal: het Europese wetenschapsbeleid en de rol van innovatie-ecosystemen, en het verbeteren van de waarderingssystematiek van wetenschappers, die nu nog vooral op aantallen publicaties is gebaseerd.“We hebben de bewindslieden de commitment van Brainport laten zien aan Europese samenwerking en de Europese agenda”, vertelt TU/e-voorzitter Robert-Jan Smits. “Ook hebben we duidelijk kunnen maken dat wat Brainport betreft Nederland de Europese afspraak nakomt om landelijk drie procent van het BNP te investeren in onderzoek en innovatie. Tegelijkertijd moet op Europees niveau geïnvesteerd blijven worden in ‘key enabling technologies’, die moeten zorgen voor ons verdienvermogen van morgen.”

Toepassing als schakel tussen onderzoek en markt

Volgend op de lunch, bezocht het gezelschap het Fontys ICT InnovationLab, de hybride leeromgeving van Fontys Hogeschool ICT waar studenten, onderzoekers en werkveldpartners samen werken aan toepassingsvraagstukken. Een belangrijke vorm van verbinding en collaboratie in de innovatieketen, volgens Rene Wijlens, executive director van EPSI (European Platform for Sport Innovation) en Fontys onderzoekspartner: “Binnen het Q-helix innovatie Cluster Sports & Technology ervaren we in onze projecten en activiteiten de meerwaarde van samenwerking en korte lijnen tussen toegepaste kennispartners, (MKB) bedrijven, overheden en eindgebruikers om succesvol innovatieve oplossingen te bieden voor maatschappelijke vraagstukken rond sport en vitaliteit. Juist de gemakkelijke verbinding van kennis naar kunde naar kassa is een key factor in het realiseren van innovatieprojecten die impact hebben in de praktijk.”

Na een welkomstwoord van Joep Houterman (voorzitter college van bestuur Fontys) en Ad Vissers (directeur Fontys Hogeschool ICT), woonden de commissaris en minister diverse presentaties bij over het toegepaste onderzoek naar artificiële intelligentie, de onderwijsvisie en het nieuwe Fontys lectoraat Moral Design Strategy van Bart Wernaart wat zich bezig gaat houden met ethische uitdagingen. Een belangrijk onderdeel was ook een ronde langs een aantal studentprojecten met betrekking tot AI-toepassingen. Beide bewindslieden gingen enthousiast in dialoog met de studenten. Afsluitend, sprak Joep Houterman de bezoekers toe met een uitdaging: “Wij geloven in een vrije uitwisseling van gebruik en een vrije uitwisseling van informatie, zodat we leren en innovatie kunnen stimuleren. Dat begint met de basiswaarde dat we open met elkaar kunnen zijn, dat we veilig kunnen zijn. Ik zou u willen uitdagen, om het te laten gebeuren dat wij als UAS een steeds grotere rol kunnen spelen in zowel onderwijs, maar ook in conceptontwikkeling, innovatie en onderzoek. Want ik geloof dat we een grote uitdaging voor ons hebben liggen waar wij een rol in kunnen spelen.  En ik hoop dat we u dat hebben kunnen laten zien vandaag.”

Het ontsluiten van de creatieve economie

Eurocommissaris Gabriel gaf bij het verlaten van het Fontys ICT InnovationLab te kennen onder de indruk te zijn van wat er gebeurt in de Brainport regio. Gabriel: “We hebben concrete ideeën nodig, we moten onze krachten identificeren als Europeanen, en leiderschap vormen door synergie en partnerschap. Innovatie ligt aan de kern, maar er is een enorm potentieel wat we kunnen ontsluiten”. Brainport kan hierin een voorbeeld zijn. Gabriel: “Dat betekent investeren in innovatie. Met het Creative Europe Programme willen we creatieve innovation labs starten. Wat ik hier zie, is daar een directe bijdrage aan.”

 

Tags: Events