Eerste Edubadge Impact on Society uitgereikt

Fontys Hogeschool ICT
Tijdens het IT-festival op 17 mei j.l. is de 1e Edubadge Impact on society uitgereikt bij FHICT door Fontys bestuursvoorzitter Joep Houterman. Door de flexibilisering van het onderwijs is er een opkomende trend naar het werken met ‘microcredentials’. Een vorm van microcredentials is de ‘Edubadge’: een digitaal bewijs dat je kennis en of vaardigheden hebt verworven. In de basis is een Edubadge een plaatjesbestand met daarin extra informatie versleuteld. Er zijn gegevens opgenomen die meer zeggen over de leerprestatie die geleverd is. Een Edubadge kan digitaal geverifieerd worden.

FHICT is de eerste instelling binnen Fontys die met Edubadges werkt. In het voorjaar van 2021 heeft FHICT voor het eerst Edubadges uitgereikt aan studenten voor de reguliere semesters. Dit type Edubadge noemen we formeel: ze voor onderwijseenheden waaraan ECTS zijn gekoppeld. Daarnaast zijn er informele Edubadges in opkomst: micro credentials, bedoeld voor studenten die zich onderscheiden in keuzes die ze maken en activiteiten die ze doen tijdens de opleiding, bijvoorbeeld keuzes voor sociaal maatschappelijke projecten in tegenstelling tot louter technologisch interessante projecten.

De badge Impact on Society is ontwikkeld door het gelijknamige ambitiethema team en kan toegekend worden als een student in het gedrag laat zien dat hij/zij impactvolle en ethisch verantwoorde keuzes maakt en hiernaar handelt. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit keuzes voor proftaken en individuele projecten die maatschappelijk relevant of anderszins impactvol voor mensen zijn. Het kan ook blijken uit het zorgvuldig afwegen van ethische aspecten bij het ontwikkelen van ITtoepassingen, en eventueel uit het buiten de studie uitvoeren van impactvolle activiteiten in de ICT-context. Sinds deze maand is het mogelijk voor studenten om een badge Impact on Society te verkrijgen als zij daartoe een portfolio indienen met de relevante activiteiten. Dennis Kirsch, student ICT & Media, is de eerste die met succes deze Edubadge heeft aangevraagd. Dennis ontving dan ook als eerste student de badge Impact on Society, uit handen van Joep Houterman.

Fontys loopt met Edubadges voorop: van de 12 deelnemende HBO's, heeft Fontys al meer badges uitgegeven aan studenten dan de andere Hogescholen bij elkaar en heeft Fontys ook de grootste diversiteit aan badges waarmee een student middels badges in zijn of haar portfolio ook echt kan laten zien wat voor professional hij of zij is. De Edubadge Impact on Society is daar een mooi voorbeeld van.

Tags: Awards