Fontys Onderzoeksprijs

Fontys Hogeschool ICT

Menno Deen met G.A.M.E. geselecteerd voor Fontys Onderzoeksprijs

Menno Deen is geselecteerd voor de Fontys Onderzoeksprijs met het onderzoeksproject G.A.M.E. (Games Autonomie Motivatie en Educatie). Het onderzoeksproject G.A.M.E. ontwikkelde een ontwerpstrategie voor educatieve games die de motivatie van studenten kan ten aanzien van leren kan verbeteren.

De strategie, waarin spel word gekarakteriseerd als herstructureringsactiviteit krijgt steeds meer draagvlak binnen de industrie en scholingsinstituten buiten Fontys ICT. De PhD thesis die dit project heeft opgeleverd was meer dan 2000 keer bekeken en wordt door opleidingen als lesmateriaal aangeboden (o.a. San Diego State University, NHTV Game Design, UvA Game Studies). De ontwerpstrategie legt ontwerpers en ontwikkelaars uit hoe zij een autonomie-ondersteunende game kunnen ontwikkelen binnen de nauwe raamwerken die zijn opgesteld binnen het curriculum. In een autonomie ondersteunende game krijgen spelers (en dus studenten) de ruimte om zelf te bepalen hoe ze leren. Dergelijke games versterken de zelfredzaamheid van de speler en bieden verschillende leerstijlen aan in één product.

Over Menno Deen.

Menno Deen is afgelopen jaar gepromoveerd aan Fontys Hogeschool ICT en de TU/e. Zijn onderzoek naar ontwerp strategieën voor serious games die de motivatie van spelers kan verbeteren heeft een bijzondere weerklank gehoord in het onderwijs, de game industrie en andere kennisinstellingen. Met verschillende publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, vakbladen en blogs wordt zijn kennis gedissemineerd en verspreid.

Waarom een Fontys Onderzoeksprijs?

Fontys ontwikkelt zich meer en meer tot kennisinstelling met een sterke inbedding in de regio. Praktijkgericht onderzoek speelt daarbij een doorslaggevende rol. Fontys wil de resultaten van deze praktijkgerichte onderzoeken beter voor het voetlicht brengen en daarmee zichzelf in de regio duidelijker profileren. Om dit te stimuleren is de Fontys Onderzoeksprijs ingesteld. Deze prijs wordt uitgereikt aan een medewerker of masterstudent van Fontys die meer dan anderen gewerkt heeft aan een praktijkgericht onderzoeksproject. Zo'n project is gericht op/of ontwikkeld en uitgevoerd met het werkveld en Fontys heeft zich met dat project geprofileerd als een kennisinstelling met een sterke regionale binding.

Uitreiking Fontys Onderzoeksprijs op 4 januari 2016

De prijs wordt door het College van Bestuur uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op maandag 4 januari. De winnaar ontvangt een eerste prijs die bestaat uit een verblijf van twee à drie weken bij een buitenlandse zusterinstelling. In die periode wordt verder gewerkt aan het onderzoek. De prijs voorziet in betaling van reis- en verblijfkosten alsook de gemaakte out-of-pocketkosten. De tweede prijs bedraagt € 2000,-. De derde prijs bedraagt € 1000,-.

Tags: Awards