Rob en Eric over CANVAS

Fontys Hogeschool ICT

Rob van Stratum en Eric Slaats over hun ervaring met CANVAS

Rob van Stratum en Eric Slaats zijn geïnterviewd door SURF over hun ervaringen met CANVAS tot nu toe. SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek. Dankzij SURF beschikken studenten, docenten en onderzoekers in Nederland over goede ICT-voorzieningen voor onderzoek en talentontwikkeling.

Fontys Hogeschool ICT heeft in 2013 gekozen voor het learning management systeem Canvas. Eric Slaats en Rob van Stratum vertellen over de aanleiding en over hun ervaringen met Canvas tot nu toe.

Eric Slaats en Rob van Stratum: "In 2012 liepen we tegen de grenzen aan van de applicatie die we toen als leeromgeving gebruikten. We merkten dat we de ambities die we hebben met ons onderwijs daarmee niet voldoende konden ondersteunen en zijn daarom op zoek gegaan naar een learning management systeem. Het talentgericht onderwijs dat wij hebben stelt specifieke eisen aan een platform: het moet de studenten op maat kunnen bedienen en differentiatie naar tempo, niveau
 en content mogelijk maken. Verder moet het platform het contact met de coaches goed faciliteren, feedback ondersteunen en de mogelijkheid hebben om de content goed te organiseren.De belangrijkste reden om voor Canvas te kiezen is dat het een open systeem is waaraan via de LTI-standaard andere functionaliteit gekoppeld kan worden. Daarnaast is het systeem gebruiksvriendelijk en kunnen docenten met minimale inspanningen veel bereiken. En ook niet onbelangrijk: het beheer valt erg mee. Canvas wordt aangeboden als cloudoplossing zodat je geen eigen beheerorganisatie nodig hebt. De performance is prima. Wij willen innoveren en nieuwe ideeën uitproberen in het leerplatform. Onze insteek hierbij is dat we liever met 120 door de bocht gaan en er af en toe uitvliegen, dan dat we heel langzaam vooruit komen. We hebben een innovatieteam dat continu met nieuwe ideeën komt - de ongecontroleerde zone. We gaan het pas gebruiken voor alle studenten als we zeker weten dat het goed werkt. Canvas ondersteunt deze werkwijze goed.

Met Canvas is veel mogelijk en je moet daarom goed nadenken over hoe je het didactisch inzet voor grote groepen studenten. We hebben een voorbeeldcursus gemaakt. Als docenten meer willen dan kan dat, maar wel gecontroleerd. Elk opleidingsteam heeft een onderwijskundige en key-users die helpen met de implementatie. Elke nieuwe cursus krijgt een kwaliteitscheck. Ons onderwijs is zo ingericht dat er per onderwijseenheid leerdoelen en toetsen zijn geformuleerd. Studenten loggen in op Canvas, kiezen een onderwijseenheid en kunnen dan vervolgens verschillende activiteiten uitvoeren. Voor alle studenten ligt een baseline vast, maar ze mogen ook hun eigen pad bepalen, content zoeken en eigen activiteiten uitvoeren – mits ze goed kunnen aantonen dat dit bijdraagt aan hun competenties.

We gebruiken een dashboard waarmee we de aanwezigheid en activiteiten van studenten binnen Canvas registreren. Hierdoor hebben docenten goed overzicht op de leeractiviteiten van studenten. Nu al blijkt is dat dit een goede voorspellende waarde heeft voor het signaleren van uitval van studenten. Voor ons concept van betekenisvol toetsen hebben we een aparte app laten maken: Feedpulse. Toetsen is hierbij een continu onderdeel van het leerproces en studenten krijgen zo vaak feedback als nodig. Studenten en docenten krijgen een goed beeld van waar de student staat. Daarnaast hebben we een contentmodule, waarmee we de logistiek rondom de digitale content organiseren. Kleine blokjes content krijgen uitgebreide metadata mee (LOM
– Learning Object Metadata), zodat ze in verschillende contexten gebruikt kunnen worden. De contentmodule zit nog in de betaversie, onze experimentele fase.Studenten zijn over het algemeen positief over de leeromgeving. Sommige studenten vinden dat ze erg onder een vergrootglas liggen. Maar uiteindelijk is dit een kwestie van verwachtingsmanagement: als je ze uitlegt waarom dit is, dan is het geen probleem.

Er zijn ook wel een paar nadelen te noemen. Het aanbod van de appstore is zo groot, dat je door de bomen het bos niet meer ziet en het kruimelpad reageert niet altijd zoals je zou verwachten. Het is een Amerikaans systeem en soms lopen we er tegenaan dat onderwijs daar anders is. We zijn ook innovatiever dan het systeem toelaat. Maar er wordt naar ons geluisterd en we zien duidelijke bewegingen de goede kant op. Canvas valt niet onder Safe Harbor omdat alle data
i n Europa opgeslagen zijn, maar we kijken wel wat de recente uitspraken van het Europese Justitiële Hof voor impact hebben op ons gebruik van Canvas. Denk aan stagerapporten en afstudeerverslagen. Overigens geldt dit niet alleen voor Canvas, maar ook voor systemen zoals Ephorus, Dropbox en Facebook.

Al met al zijn we heel tevreden met Canvas. Het helpt
 ons bij de verdere innovatie van het onderwijs. Wij willen individuele leerpaden voor de studenten beter mogelijk maken en we streven ook naar het wereldwijd open beschikbaar stellen van onze content. Met de bedrijven om ons heen gaan we werken aan open labs. Zo leveren we samen met Canvas een bijdrage aan Brainport. 
Fontys Hogeschool ICT is één van de 28 instituten van Fontys en heeft meer dan 3000 studenten."