Hackathon InnoValor

Fontys Hogeschool ICT

24 uur non-stop programmeren resulteert in 2e prijs bij Hackathon

Studenten van Fontys Hogechool ICT (Tim Vonsée, Joery Vreijsen, Michiel Ramaekers en Youp Souren) hebben meegedaan aan een Hackaton georganiseerd door InnoValor. Hier hebben zij een concept uitgewerkt voor de overheid die met de volgende probleemstelling kwam: Hoe kan de overheid haar grote hoeveelheid data optimaal inzetten voor het verbeteren van de dienstverlening naar de burger?

In 24 uur non-stop programmeren hebben de studenten een werkende search engine gemaakt die alleen overheidswebsites doorzoekt. De zoekresultaten kunnen worden gepersonaliseerd door in te loggen met DigiD. Aan het einde van de Hackaton hebben ze het product gepresenteerd aan een vakjury, wat resulteerde in een 2de prijs (t.w.v. 350 euro!).

Tim, Joery, Michiel en Youp: van harte gefeliciteerd met deze top prestatie!

Tags: Awards