VR Platform

Fontys Hogeschool ICT

Kick-off bijeenkomst VR Platform druk bezocht

Op vrijdag 13 november werd de kick-off bijeenkomst van het VR platform in de open ruimte van de 3e verdieping R1 georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomst was de krachten van verschillende organisaties en bedrijven op het gebied van Virtual Reality te bundelen en de plannen voor een VR platform te ontvouwen.

Waarom een VR platform

Sinds de start van het Virtual Reality laboratorium (VR lab) bij Fontys Hogeschool ICT in 2009 is er sprake van een groeiende belangstelling voor samenwerking vanuit onder meer industriële bedrijven, de medische wereld, de architectuur en de serious games bedrijven. Hierom en omdat het potentieel van VR technieken steeds breder wordt herkend zijn wij (FHICT) gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar de uitbouw van de huidige faciliteiten tot een regionaal Expertisecentrum.

In het kader van dit onderzoek hebben we veel gesprekken gevoerd met collega kennisinstellingen, maar ook met grote, middelgrote en kleine bedrijven die ofwel al bezig zijn met VR ofwel voor wie VR een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan het versterken van hun innovatie- en concurrentievermogen.

Uit al deze contacten kwam naar voren dat er een brede behoefte lijkt te bestaan aan een laagdrempelig netwerk waarin alle (regionale) spelers – van ontwikkelaars tot gebruikers – elkaar op regelmatige basis ontmoeten, waar technologieën en/of prototypes kunnen worden gedemonstreerd en waar gesproken kan worden over mogelijke gezamenlijke projectinitiatieven. Het antwoord: een VR platform.

De kick-off

Sjaak Verwaaijen, initiatiefnemer van het VR platform, opende om 14.00 uur de kick-off bijeenkomst. Tijdens zijn openingswoord introduceerde hij o.a. de vijf verschillende projectgroepen met hun projecten vanuit de minor Virtual Reality. Ieder met hun eigen expertise en product voor een specifiek bedrijf. DAF Truck, NFI, OCE, Ordina en VanderLande waren hierbij nauw betrokken. Bezoekers konden de verschillende projecten bekijken, maar ook zelf beleven. Bijvoorbeeld de applicatie gemaakt voor de Occulus Rift, waarmee je de producten van OCE kon bekijken. Daarnaast konden bezoekers ook een kijkje gaan nemen in de VR Cave, een zeer unieke ervaring!

Om 15.00 uur werd door Michèl van Eekhout de achtergrond, de huidige stand van zaken en de toekomst van het VR platform gepresenteerd. Michèl gaf o.a. aan dat er drie basisvormen zijn voor deelname aan het VR platform; van persoonlijk lid tot sponsor. Bezoekers konden aan het einde van de middag hun interesse kenbaar maken door hun badge in de ja of nee box te retourneren. Ook was er nog tijd voor discussie, waarbij een centrale vraag werd gesteld aan alle deelnerms: bij welke aspecten binnen het thema kan VR een belangrijke rol spelen?

Ter afsluiting van de kick-off bijeenkomst was er een borrel en de mogelijkheid om nogmaals de stands van de projecten te bezoeken…en natuurlijk zelf uit te proberen!

Meer info

VR platform: fontys.nl

3e Virtual Reality symposium: mikrocentrum.nl

Tags: Events