UNESCO leerstoel voor Fontys

Fontys Hogeschool ICT

Fontys krijgt als eerste Nederlandse hbo-instelling UNESCO leerstoel

Als eerste Nederlandse hbo-onderwijsinstelling heeft Fontys een UNESCO leerstoel (UNESCO Chair) toegekend gekregen voor Open Educational Resources. Fontys en UNESCO sloten een overeenkomst waarin de Chair wordt bekrachtigd voor het lectoraat Open Educational Resources (OER) - met aan het roer lector Robert Schuwer - van Fontys Hogeschool ICT. OER zijn leermaterialen die vrij en open beschikbaar zijn op internet. UNESCO ziet OER als een goede manier om de toegang tot onderwijs te vergroten en de kwaliteit van leermiddelen te verbeteren, waarmee het een belangrijke bijdrage levert aan de UNESCO Sustainable Development Goal Education for All.

Doel van de leerstoel is het doen van praktijkgericht onderzoek naar adoptie van open leermaterialen en andere vormen van open onderwijs door docenten.

Meerwaarde
Met trots benadrukt Nienke Meijer, voorzitter College van Bestuur, de meerwaarde van de leerstoel voor Fontys: “Hiermee onderstrepen we het open karakter van Fontys en positioneren we ons als instelling waarvoor niet alleen efficiency en effectiviteit maar ook de menselijke maat belangrijk is: open delen maakt onderwijs beschikbaar voor allen”. Bovendien draagt het bij aan de internationaliseringsambities van Fontys door deel uit te maken van een internationaal netwerk van UNESCO Chairs on OER (Slovenië, Canada, Mexico, Brazilië en Nieuw Zeeland).

Open leren vinden we dan ook terug in de ontwikkeldoelstellingen Fontys Focus 2020, waarin Fontys een open betekenisvolle kennisinstelling wil zijn: iedere student het opleidingstraject dat bij hem past (flexibilisering, digitalisering, eigen tempo, leerstijl en leermiddelen), een open en authentieke leer- en onderzoeksomgeving met doorlopende innovatie van en in samenwerking met beroepenveld door lectoraten, innovatiecentra, living labs, professionele werkplaatsen bij iedere opleiding. Het lectoraat OER van Fontys Hogeschool ICT levert met het verwerven van de UNESCO Chair een belangrijke bijdrage aan de Fontys focus op talentontwikkeling van onze student, het uitbouwen van relaties met ons werkveld en verdere professionalisering van de eigen organisatie.

Kans
Schuwer: “Via het netwerk van UNESCO OER Chairs wil ik de onderzoeksresultaten verspreiden en ook, via gezamenlijk onderzoek, meer inzicht krijgen in de invloed van de omgeving waarin de docent zich bevindt. Zo is de technische infrastructuur in veel landen een aanzienlijke hindernis voor toegang tot gedeelde leermaterialen, maar is anderzijds de nood aan dergelijke leermaterialen erg hoog. Hoe beïnvloedt dat adoptie? Uiteindelijk moeten de resultaten bijdragen aan realisatie van de UNESCO Sustainable Development Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. In mijn overtuiging is goed onderwijs voor iedereen de sleutel om te komen tot een wereld waarin ieder individu zijn of haar capaciteiten kan ontwikkelen en zo bij kan dragen aan een betere wereld. Ik beschouw het als een eer via deze Chair daaraan te mogen meewerken.”

Lees hier ook de blog van Robert Schuwer over de UNESCO Chair.