Incubators ingericht in het Fontys ICT InnovationLab

Fontys ICT

Fontys studenten die binnen hun leertraject een eigen bedrijf starten hebben nu een eigen plek in het Fontys ICT InnovationLab. Een aantal overlegcubussen zijn opengebroken en bieden nu kantoorruimte voor een aantal start-ups die vanuit Open Learning en het Delta programma zijn opgericht. Kom vooral eens kijken!

Tags: Education