Inspirerende excursie naar Fontys ICT InnovationLab

Fontys ICT

Donderdag 6 december was het Huygens Lyceum Eindhoven (HAVO/VWO) te gast bij FHICT en het Fontys ICT InnovationLab. Eric Slaats en Martijn Ruissen vertelden hen over onze open didactiek, ons projectonderwijs en onze visie op eigenaarschap.

De achterliggende theorie en de praktische uitvoering werden toegelicht. Het Huygens Lyceum is onder de noemer het ‘Huygens Leren’ vorige jaar gestart in de brugklas om het onderwijs anders aan te bieden en afscheid te nemen van louter klassikaal “zendend” onderwijs. Ze kwamen om zich te laten inspireren maar ook om de dialoog aan te gaan wat betreft de huidige en toekomstige aansluiting van VO naar HBO.

Het was een inspirerende bijeenkomst in een bijzondere leeromgeving. Met hernieuwde inzichten en stof tot nadenken ging iedereen naar huis.

Tags: Education