Robert Schuwer bij Managing skills in times of disruption

Fontys ICT
Op 24 en 25 mei organiseerde UNESCO-UNEVOC in Bonn een conferentie "Managing skills in times of disruption". UNEVOC is binnen UNESCO het centrum dat zich bezighoudt met Technical and Vocational Education and Training (TVET). In Nederland zijn dat (V)MBO en HBO, maar ook de beroepsopleidingen die zich richten op skills ontwikkeling op de werkplek.

Robert Schuwer was daar vanuit zijn UNESCO Chair on OER uitgenodigd om een workshop te leiden getiteld "Preparing TVET teachers for the digital future". Daarnaast participeerde hij in een tweetal paneldiscussies over dit onderwerp. De uitnodiging vloeide voort uit een onderzoek dat vorig jaar vanuit zijn lectoraat in opdracht van UNESCO is uitgevoerd naar de stand van zaken betreffende adoptie van Open Educational Resources in TVET, wereldwijd. Meer informatie: Over de conferentie. De slides van de inleidende presentatie bij de workshop. Het rapport met de resultaten van het onderzoek.

Tags: Lectoraten