Eerste steenlegging nieuwbouw R10

Fontys ICT
Op donderdag 28 februari werd de eerste steen gelegd van het nieuwe onderwijs- en onderzoekgebouw op Campus Rachelsmolen in Eindhoven gelegd door robot Sawyer. Dit nieuwe gebouw (R10) wordt vanaf augustus 2020 de nieuwe huisvesting voor studenten en medewerkers van Fontys Hogeschool ICT. Zes studenten van FHICT programmeerden de robot zodat deze samen met Hans Nederlof, lid College van Bestuur, en directeur FHICT Ad Vissers de symbolische eerste steen van het gebouw kon leggen.

Duurzaam en innovatief onderwijsgebouw

Fontys Hogeschool ICT wil haar onderzoeks- en onderwijsprogramma aanbieden in een inspirerende omgeving. Een deel van de studenten krijgt vanaf medio 2020 onderwijs in het nieuwe gebouw. Deze nieuwe innovatieve huisvesting sluit aan bij de missie en visie van Fontys en wordt een uitdagende, stimulerende en grensverleggende leer- en werkomgeving waarin we het beste van onze studenten naar boven halen. Het gebouw nodigt uit tot ontmoeting van studenten, medewerkers, bedrijfsleven en andere belangstellenden en tot de creatie en het delen van kennis. In dit gebouw maken de traditionele leslokalen plaats voor transparante Open ICT Labs (OILS). Een OIL is een open omgeving waar ruimte is voor grote groepen studenten om samen te werken, te leren en te experimenteren. Daarnaast komt er onder meer een foto- en videolab en een makersspace; een werkplaats waar bijvoorbeeld onderdelen voor prototypes worden gemaakt.

Creëren van toekomstbestendige leer- en werkomgeving

De nieuwbouw van R10 is een project uit het grootschalige huisvestingsprogramma van Fontys. Om optimaal invulling te geven aan de nieuwe eisen aan het onderwijs, passen we onze leer- en werkomgeving namelijk ingrijpend aan. Met name in Eindhoven en Tilburg investeren we de komende jaren flink in onze gebouwen en onze campussen. Het belangrijkste motief achter al die verhuis- en bouwplannen is dat we de fysieke omgeving, net als het onderwijs, meer toekomstbestendig maken. Onder de noemer ‘Fontys bouwt aan jouw toekomst’ creëren we een omgeving waar kennis circuleert tussen professionals uit bedrijfsleven, het maatschappelijk veld, studenten, docenten en medewerkers.

Van deze steenlegging heeft de FHICT Videocrew ook verslag gedaan. Bekijk de video hieronder: