Tweede editie ICT in Practice

Fontys ICT

Ruim 300 bezoekers maken kennis met de wereld van AI in het Natlab

Donderdag 21 maart 2019 organiseerde Fontys Hogeschool ICT (FHICT) de tweede editie van het Onderzoekssymposium ICT In Practice (IIP). Driehonderd bezoekers maakten kennis met de wereld van Artificial Intelligence (AI) in het Natlab Eindhoven. Zij namen deel aan diverse discussies, luisterden naar een divers aanbod aan sprekers of bezochten de markt met project- en productdemonstraties. ICT in Practice biedt een platform voor studenten, docenten, lectoren en partnerbedrijven van FHICT (de Partners in Education) om kennis en ervaring te delen. Hierbij was AI het hoofdthema dit jaar.

Symposium stap naar kennisinstelling

Om 15.00 uur opende Gerard Schouten, lector Big Data, het symposium. Ook directeur FHICT Ad Vissers en initiatiefnemer IIP Tom Langhorst betraden het podium. Hierbij werd nogmaals benadrukt dat FHICT zich meer als kennisinstelling gaat profileren. Zo richt IIP zich op toegepast ofwel praktijkgericht onderzoek. Het doel hierbij is om dit type onderzoek binnen het domein van ICT te stimuleren. Het symposium neemt hierbij een belangrijke stap om FHICT (nog) meer als kennisinstelling te profileren en kansen te bieden in zowel de Brainport regio rondom Eindhoven als de Midpoint omgeving rondom Tilburg. Bekijk de video van de openingssessie hieronder:

Divers programma 

Na de opening gaven experts van FHICT en de partnerbedrijven inspirerende talks over Artificial Intelligence. Ook andere belangrijke ICT onderwerpen en trends kwamen aan bod, zoals big data, deep learning en machine learning. Tussendoor konden bezoekers worden bijgepraat over diverse onderzoeken van Fontys-ICT-medewerkers  of een bezoek brengen aan de expomarkt met project-en product demonstraties. Ook was er ruimte om met elkaar in discussie te gaan over actuele ICT- en AI-onderwerpen.  

High Tech Award 2018 

Tijdens het symposium werd de "High Tech ICT Award" ter waarde van 500 euro uitgereikt aan het beste studentenproject op de expomarkt. Een jury samengesteld uit het High Tech Software Cluster (HTSC) beoordeelde drie ingezonden studenten projecten en koos het project Retain Today.

Retain Today is een product dat in ontwikkeld is binnen Hogeschool Fontys ICT in samenwerking met Fontys Mens en Gezondheid. Een product dat als doel heeft om de last die de mantelzorger ervaart te verlagen en tegelijkertijd de zorgbehoevende meer kwaliteit van leven te bieden. Dit proberen ze te bereiken door middel van automatiseren van dagelijkse herinneringen. 

 Stimulans voor de toekomst

Tom Langhorst, initiatiefnemer van het symposium, blikt terug met een tevreden gevoel. "Dit symposium geeft ons de mogelijkheid om in contact te komen met de industrie. Iedereen is bezig met onderzoeksprojecten. Wat kunnen we van elkaar leren? Hoe kunnen we elkaar inspireren? Wat doen we goed? Wat kan nog beter? Die samenwerking met het werkveld en kennispartners is heel belangrijk. Studenten worden voorbereid om kritisch te leren denken. Dat is net zo belangrijk als de kennis die je hebt.”

Ook de organisatie is tevreden. “De sfeer was goed en de reacties positief. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten, maar we kijken terug met een goed gevoel en een fijne samenwerking met het Natlab. Weer een event waar wij als FHICT trots op kunnen zijn.”

Hieronder vind je de aftermovie, gemaakt door de Fontys ICT Video Crew:

Voor meer informatie zie www.ictinpractice.nl