Opening van het Fontys ICT InnovationLab

Fontys ICT

Innoveren door unieke samenwerking op onderwijsgebied

Het bedrijfsleven en het onderwijs slaan de handen ineen binnen het unieke samenwerkingsverband SPARC (Sharing Platform for Applied Research Cooperation). Hiermee heeft Fontys Hogeschool ICT (FHICT) een primeur te pakken: in Nederland bestond zo’n samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs eerder nog niet. Dinsdag 22 oktober 2019 tijdens de feestelijke opening van het Fontys ICT InnovationLab op Strijp TQ in Eindhoven werden de eerste contracten ondertekend.

Uniek concept
Bedrijven in de Brainport en Midpoint Regio kunnen lid worden van SPARC. Samen met studenten en medewerkers van FHICT nemen zij plaats in onderzoekteams op het Fontys ICT InnovationLab. Dit leidt tot een open innovatie-omgeving op gebied van ICT. Inmiddels staan bedrijven in de omgeving in de rij om mee te doen in deze bijzondere vorm van samenwerking.

Voorzitter van SPARC, Alex Otten (Managing Director van We are you): “SPARC is een uniek concept. In Nederland, maar ook internationaal. Deelnemen daaraan is een kans voor alle betrokken partijen om te innoveren.” 

Sligro Food Group is al jaren Partner in Education van Fontys Hogeschool ICT. CIO Maurice van Veghel noemt het lidmaatschap van SPARC ‘the next level’ in de samenwerking met Fontys Hogeschool ICT: “We gaan op zoek naar de mooiste innovatie op het scheidsvlak van technologie en food!” 

Ook PSV is enthousiast om kennis en expertise te delen met de onderwijsinstelling. “Met het lidmaatschap van SPARC hopen we dat Fontys Hogeschool ICT ons kan helpen antwoord te vinden op praktische IT-vraagstukken, zodat we op het gebied van onder andere performance en fan-beleving stappen kunnen zetten in de realisatie van onze visie 2030,” licht Luc van Agt, Performance Manager PSV, toe.

ICT-Innovatie door samenwerking 
In een veranderende samenleving is innovatie de enige manier om bij te blijven. Zeker op het gebied van ICT ontstaat innovatie door samenwerking, co-creatie en coöperatie. Tussen bedrijven en opleidingen. Dit gebeurt dagelijks bij het Fontys ICT InnovationLab. Bedrijven, studenten en docenten vormen hier samen een community. Daar werken zij samen aan praktijkgerichte onderzoeksvragen op ICT-gebied. Elk bedrijf levert per schooljaar drie onderzoeksvragen aan, waar groepen studenten samen met docenten en medewerkers van het bedrijf hun kennis op loslaten. De wederzijdse kennisinbreng, -creatie en -circulatie binnen het Lab leidt uiteindelijk tot ICT-innovatie.

Innovation District van Eindhoven 
SPARC vestigt zich in het Innovation District van Eindhoven: Strijp-T. Hiermee voegen zij de term ‘Educate’ toe aan het motto ‘Make-Create-Innovate’.

Het Fontys ICT InnovationLab beslaat 4.000 m2 en is gevestigd in de voormalige Philipsgebouwen (TQ4 en TQ5) op het terrein. Een historische en dynamische omgeving. Geen klassiek schoolgebouw, maar een creatieve, hybride leer- en werkomgeving dat op Strijp-T omringd wordt door allerlei innovatieve bedrijven en organisaties. Een aantal bedrijven is inmiddels officieel lid van SPARC: We are you, Sligro Food Group, Atos, Datastreams.io, PSV, HLB Van Daal, Here Technologies, Ctouch, Simac, Hendrix Genetics, TU/e, GAC Business Solutions, Vion Food Group en IT Workz.  

Bekijk de video:

Meer info: https://www.sparc-innovation.nl