FHICT initiatiefnemer ondertekening van VN-verdrag instellingen hoger onderwijs

Fontys ICT

VN-verdrag geeft impuls aan Fontys als inclusieve onderwijsinstelling

Maximale ontplooiing voor iedere student, dat is de ambitie van Fontys. Om dat streven kracht bij te zetten heeft Fontys op 24 september de 'Intentieverklaring VN-verdrag instellingen hoger onderwijs' ondertekend. Fontys Hogeschool ICT is initiatiefnemer van de ondertekening van het verdrag bij Fontys in Eindhoven.

Volgens Handicap & Studie blijkt uit onderzoek dat dertig procent van de studenten een functiebeperking heeft. Tien procent ervaart belemmeringen bij het studeren. Naast de bestaande wetten gaat het VN-verdrag nog meer uit van inclusie, ofwel het weghalen van belemmeringen waardoor onderwijs voor iedereen toegankelijk wordt. Dat geldt dus niet alleen voor studenten met een handicap, maar ook voor mantelzorgers of topsporters.

Kennisdeling
In aanwezigheid van studenten, docenten, werkgevers en vertegenwoordigers van Handicap & Studie, gemeente en het Ministerie van Volksgezondheid, tekenden Fontys en Tilburg University gisteren de intentieverklaring van het VN-verdrag. Fontys en Tilburg University zijn de negende en tiende onderwijsinstelling die deze intentieverklaring ondertekenen. Naast de belofte zich in te zetten voor inclusief onderwijs, zetten de ondertekenaars zich ook in voor kennisdeling op gebieden zoals informatievoorziening, deskundigheidsbevordering, bewustwording, eigenaarschap, in- en uitstroom en digitale en fysieke toegankelijkheid. 

Handicap als pre
Fontys Hogeschool ICT is initiatiefnemer van de ondertekening van het verdrag bij Fontys in Eindhoven. Directeur Ad Vissers: ‘Wat de één een handicap noemt, kan voor een ander juist een pre zijn. Niet iedereen past in dezelfde mal. Wij vinden het belangrijk om de talenten van onze studenten te bekrachtigen in plaats van te ontkennen en door te schakelen naar de toekomst.’ Fontys Hogeschool ICT werkt bijvoorbeeld samen met Carapax, een commercieel IT-bedrijf met een sociale grondslag dat louter IT-professionals met autisme in dienst heeft. Directeur Addy Borst vertelt: ‘Deze mensen hebben een hoog cognitief niveau, maar komen niet aan de bak op de arbeidsmarkt. Dat is zonde. Wij maken gebruik van jobcoaches en bieden iedere medewerker een maatgerichte aanpak waardoor hij of zij optimaal presteert.’

Studenten betrekken
De slechthorende Tom is met een schrijftolk naar de ondertekening gekomen. ‘Ik vind het een goede ontwikkeling als scholen zich inzetten voor de rechten van mensen met een handicap. Niet iedereen houdt overal rekening mee. Een advies: betrek de studenten erbij. Zij weten zelf het beste wat ze nodig hebben.’ Daarmee is Roos het hartgrondig eens. ‘Soms zijn kleine dingen, zoals een prikkelarme ruimte of de gelegenheid om even wat energie kwijt te raken, al genoeg om iemand te helpen.’ Freek merkt dat hij niet altijd wordt begrepen: ‘Ik heb last van ADHD, daardoor ben ik snel afgeleid. Docenten denken dat ik niet gemotiveerd ben, terwijl ik ontzettend hard mijn best doe. Kennis bij docenten over beperkingen, is belangrijk.’ De slechtziende Ezyo laat onbedoeld zien waar studenten met een beperking tegenaan lopen. Hij komt te laat omdat de bewegwijzering naar het Explore Lab voor hem ontoereikend was.

Optimaal ontwikkelen
Hoe gaat Fontys dit aanpakken? Houterman: ‘Met het tekenen van de intentieverklaring geven we een impuls aan Fontys als inclusieve onderwijsinstelling. Naast generieke maatregelen, moeten we maatwerk bieden. We hebben onlangs onze uitgangspunten voor studentcoaching en studentwelzijn geformuleerd. Daarin hebben we vastgesteld dat iedere student zichzelf optimaal moet kunnen ontwikkelen. Die ambitie wordt door de instituten vertaald in een beleid op studentcoaching. Daarnaast experimenteren we in het hbo met flexibel onderwijs, dat houdt in dat iedere student maatwerk krijgt.’ Hij grapt: ‘Als dit gaat zoals we hopen, hebben we over vijf jaar helemaal geen VN-verdrag meer nodig.’

Auteur: Ingrid Oonincx / Foto’s: Paulissimo.nl