Mijlpaal voor Fontys HogeschooL ICT Tilburg: de 500e student in huis

Fontys ICT

Midpoint region needs a sufficient number of properly trained ICT people

Maandag 2 september 2019 viert Fontys Hogeschool ICT Tilburg een klein feestje: de mijlpaal van de 500estudent in huis is behaald. Inmiddels volgen (meer dan) 500 studenten de HBO-ICT opleiding op campus Stappegoor. Gestart om ook voor de Midpoint regio aan de enorme vraag aan gekwalificeerde ICT-ers te voldoen, is het anno 2019 een thuisbasis geworden voor zowel studenten als medewerkers en wordt er intensief samengewerkt met het bedrijfsleven. Het kleinschalige, het persoonlijke en de korte lijntjes waardoor studentnabij onderwijs floreert, is de kracht van deze locatie. Een kwaliteit die met zorg bewaakt wordt zodat deze ook overeind blijft in de verwachte groei voor de komende jaren. Fontys Hogeschool ICT Tilburg voorziet zo in de behoefte van de Midpoint regio om voldoende en adequaat opgeleide ICT professionals te hebben.

Volwaardige locatie met eigen identiteit
De HBO ICT-opleiding is inmiddels een volwaardige locatie met eigen identiteit. Enthousiasme voor het ICT-vak gekoppeld aan persoonlijk contact en een informele sfeer typeren de opleiding in Tilburg. Frens Vonken, coördinator locatie Tilburg, licht toe: “We zijn begonnen met een handvol studenten in een lokaal van andere opleidingen en moesten zelfs soms uitwijken naar ruimtes van de gemeente Tilburg in T-kwadraat. Uiteindelijk kregen we een eigen noodgebouw en trokken we in gebouw P2 op campus Stappegoor. Studenten konden toen na het eerste jaar alleen nog in ICT & Media Design en ICT & Software Engineering verder studeren in Tilburg. Nu kunnen studenten over de hele breedte van het ICT-vakgebied afstuderen, starten we vanaf dit studiejaar met de brede tweejarige Associate Degree HBO-opleiding, is er een succesvolle samenwerking met het ROC, starten de eerste onderzoeksprojecten en werken we intensief samen met een groot aantal bedrijven als “Partners in Education”.

Dick Philippi, ICT & Media Design docent en coördinator van de Partners in Education, beaamt dit. “Ik kijk terug op een aantal hele bijzondere leuke jaren. Groei van het vaste docententeam van enkele naar dik in de twintig nu. Van een aantal studenten naar de mooie mijlpaal van 500…en sterk groeiende! Door de kleinschaligheid is studentnabij onderwijs geborgd.” 

Thuiskomen in Tilburg 
Studenten kiezen vaak heel bewust voor de locatie in Tilburg. Alumnus Kim Jooss vertelt enthousiast: “Ik ben altijd met heel veel plezier naar school gegaan. Dit voelde niet als school, maar meer als thuiskomen. Omdat Tilburg zo klein is en je korte lijntjes had werd het al snel heel persoonlijk. Docenten en studenten wisten altijd wat er speelde en hoe het met je ging. Docenten waren alleen docent op het moment dat dat moest, maar buiten de lessen voelde je geen verschil. Daar was je gewoon allemaal mens. Ik heb veel zien veranderen, wisseling van gebouw en uiteindelijk de nieuwe OIL. Hoewel de studentaantallen groeiden, bleef de sfeer hetzelfde.”

Verbinding met Midpoint regio
Dit studiejaar wordt er met meer dan 200 eerstejaarsstudenten gestart. In de toekomst zal het dus wel een uitdaging worden om de identiteit, het kleinschalige, vast te houden. “Het feit dat mensen elkaar persoonlijk kennen en zich verbonden en mede-eigenaar voelen van de opleiding vind ik ontzettend belangrijk,”aldus Frens. De verbinding met de regio zal zich in de toekomst nog meer gaan ontwikkelen. Het aantal onderzoeksprojecten neemt toe, de samenwerking met Tilburg University wordt gezocht en naast de structurele contacten met de bedrijven uit de regio wordt die ook steeds meer gezocht met maatschappelijke organisaties.

Nieuw onderwijsgebouw voor innovatief onderwijs 
Inmiddels staat iedereen in de starblokken om te verhuizen naar de nieuwbouw: een ware eyecatcher op campus Stappegoor in de vorm van een transparant onderwijsgebouw voor innovatief onderwijs. Dit gebouw zal bewoond worden door Fontys Hogeschool ICT en Fontys ACI. De ambitie is om aan de enorme vraag aan ICT-ers in de Midpoint regio te voldoen en door te groeien naar 1000 studenten en een gedegen onderzoeksportefeuille te ontwikkelen. Dus wie weet..over een aantal jaar wordt misschien wel weer de volgende mijlpaal gevierd!

Auteur: Maartje van Hees Fontys Hogeschool ICT

Tags: In de Media