Tilburgse onderwijsinstellingen slaan handen ineen voor ICT

Fontys ICT

Samenwerken aan een toekomstgericht ICT-lesprogramma

Een goede voorbereiding is het halve werk. Ook in de aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs. Vanuit dat idee bundelden de Tilburgse onderwijsinstellingen Fontys Hogeschool ICT, Odulphuslyceum en Theresialyceum afgelopen schooljaar hun krachten. Met een lesprogramma waarmee middelbare- en hogeschool nog gerichter klaar zijn voor de toekomst.

Het afgelopen jaar kregen 80 Tilburgse havo- en vwo-scholieren zeven dinsdagen les van Fontys Hogeschool ICT. Initieel op locatie, later online, leerden ze over cybersecurity of user experience (UX). “Met deze samenwerking krijgen middelbare scholieren een goed beeld van zowel opleiding als vakgebied”, vertelt Frens Vonken, locatiemanager van Fontys. “Ook is het ICT-lesprogramma op de middelbare school de laatste jaren verbreed en verdiept, een uitdaging voor de docenten aldaar. Met een groot, gedreven team en met specifieke middelen bij Fontys Hogeschool ICT bieden wij toekomstgericht uitkomst.” 

Aanbevolen door scholieren
Frank Westland en Kees Nowak, respectievelijk docent aan het Odulphuslyceum en Theresialyceum, kijken tevreden terug op het project. Frank: "We zijn heel open begonnen, want in mijn ogen kan de uitkomst alleen maar positief zijn. En dat bleek. Uit een kleine scholierenenquête kwam dat een groot deel dit programma aanbeveelt voor komende 5 havo- en vwo-ers. Kees: “Ik werd ontzorgd en kon de eigen verantwoordelijkheid bij leerlingen leggen. Met vragen moesten ze zelf naar Fontys stappen; ze hadden niet voor niets de telefoonnummers van de ondersteunende student-assistenten gekregen.”  

Zelfstandigheid en begeleiding
Want niet alleen docenten waren nauw betrokken bij dit project. Ook studenten Fontys Hogeschool ICT, in de rol van student-assistent. Met veel plezier. Zoals Andreas die erg tevreden was over de actieve, geïnteresseerde houding van ‘zijn’ studenten, al speelden zijn chocolademelkbeloningen hierbij wellicht ook een rol. Student Frank merkte dat de scholieren naast zelfstandigheid ook behoefte hebben aan een doel en begeleiding. “Ze vragen concreet naar wat wij ze kunnen leren en wat de lessen ze uiteindelijk oplevert.”  Fontys-docent Walter Grolman kijkt tevreden terug op het project waarvan het de bedoeling is dat het volgend jaar weer gaat draaien. “Ik vond het leuk om met de jongeren om te gaan en stuk voor stuk zagen ze de noodzaak van cybersecurity. De zeer geïnteresseerde leerlingen houden we graag nog in de gaten; dat zijn precies de mensen waar later veel vraag naar is in de ICT-sector.”  

Vooral veel ontdekken en doen
Mensen zoals Odulphusscholieren Nemo Groenwegen en Abe Vriens. Nemo koos voor UX. “Erg interessant en leerzaam. Met weinig theorie en heel veel zelf ontdekken en doen. Zo hebben we verbeteringen bedacht voor Magister, het administratie- en communicatiesysteem voor scholen.” Abe koos voor cybersecurity: “Daar ben ik al langer in geïnteresseerd en ik vind het ook een belangrijk onderwerp om over te leren.” Volgend jaar doet ook hij vwo-eindexamen en als alles gaat zoals gepland, start Abe daarna aan Fontys Hogeschool ICT. Klaar voor een toekomst in ICT. 

 

Auteur: Olwen Willems

Tags: Education