I-Partnerschap Rijk - Hoger Onderwijs

Fontys Hogeschool ICT
Artificial Intelligence, cybersecurity, blockchain, data science en eGoverment zijn thema’s die een belangrijke rol spelen in de digitaliseringsvraagstukken van het Rijk. Benieuwd hoe de Rijksoverheid en het hoger onderwijs deze vraagstukken uit de praktijk aanpakken? Het samenwerkingsprogramma I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs gaat hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Uiteraard is Fontys Hogeschool ICT één van de samenwerkingspartners!

Met gezamenlijke onderzoeksprojecten en andere samenwerkingsvormen in onder andere innovatielabs gaan overheidsmedewerkers, studenten en onderzoekers samenwerken aan innovatieve oplossingen voor vraagstukken van de Rijksoverheid. Ad Vissers, Directeur Fontys Hogeschool ICT: ‘Je wilt graag studenten opleiden voor morgen. Dus die vragen van de Rijksoverheid als leeromgeving voor studenten zijn perfect. Samen die oplossingen vinden, is aan twee kanten heel goed.’

Bekijk hier de website waarop ook een mooie video te zien is!

Tags: In de Media