FHICT staat Fontys terzijde in Canvas-implementatie

Fontys Hogeschool ICT

Gedeelde kennis is dubbele kennis

Alle instituten van Fontys staat een grote verandering te wachten: de overgang naar Canvas. Nou … niet alle instituten. Er is er namelijk een die al ruim vijf jaar met dit learning management system (LMS) werkt. Tot grote tevredenheid van docenten en studenten. Fontys Hogeschool ICT deelt de ervaring.

‘Welk LMS past het best bij de behoeften van het instituut en de te realiseren onderwijsvisie?’ Elke reis start met een eerste stap. En deze vraag was in 2013 voor Fontys Hogeschool ICT (FHICT) die allereerste stap richting Canvas. Docenten Eric Slaats en Martijn Ruissen hoorden bij de pioniers die het LMS Canvas binnen FHICT introduceerde. “In 2013 startten we een club om innovatie blijvend te waarborgen binnen ons instituut. Een van de eerste speerpunten was een fatsoenlijk LMS,” aldus Ruissen. Er werden 18 opties met elkaar vergeleken. Canvas stak met kop en schouders boven de concurrentie uit.

Gepersonaliseerd onderwijs roept om flexibiliteit
“FHICT wil het onderwijs afstemmen op het individuele leerproces van de student, zowel didactisch (hóe leert de student) als inhoudelijk (wát wil de student leren). We streven ernaar dat studenten zelf hun eigen leerpad kunnen kiezen en hun eigen talenten kunnen ontwikkelen. Daarvoor zochten we naar een zeer flexibel LMS. Canvas biedt die flexibiliteit”, vult Slaats aan. En dus werd met het systeem gestart. Samen met Fleur Deenen die als onderwijskundig adviseur/trainer van EdTech-bedrijf Drieam hielp bij de implementatie. En vervolgens als onderwijskundige ook bij FHICT in dienst kwam. “We begonnen met een basissysteem dat inmiddels is uitgebouwd tot een rijke onlineleeromgeving”, vertelt ze. Rijk en onmisbaar, als je het Ruissen vraagt: “Zouden we nu ermee stoppen gaan we tien jaar terug in de tijd en staan we meteen 3-0 achter.”

Niet imiteren, maar integreren
Wat maakt Canvas volgens deze ervaringsdeskundigen zo’n uitgelezen onderwijstool? “In onderwijs waar iedere student het eigen pad bepaalt, is digitaal gereedschap nodig. Met Canvas krijgen studenten en docenten een waanzinnig flexibel LMS dat direct uit de doos al 90% van je wensen ondersteunt. Daarnaast maakt Canvas goed gebruik van beproefde oplossingen”, weet Slaats. “Canvas imiteert nooit wat er al is, maar integreert bewezen tools als YouTube, MS Teams, Dropbox en het educatieve Kahoot. ”Niet alleen bestaande tools, ook nieuwe oplossingen kunnen eenvoudig aan Canvas worden toegevoegd. Zoals FeedPulse en Studycoach. Twee tools die die door Drieam in nauwe samenwerking met FHICT zijn ontwikkeld en de online leeromgeving nog verder verrijken.
Daarnaast ontlast Canvas het onderwijs op logistiek-organisatorisch vlak. Ruissen: "Als docent zie je meteen waar studenten mee bezig zijn en hoe ze dat doen. Heel belangrijk in het tijdperk van blended learning met zijn mix van on- en offline leren.” Dat beaamt Deenen: “Je komt nu niet meer weg met een one size fits all-oplossing als een PowerPoint-presentatie en beamer. Het curriculum verandert snel, dan heb je een systeem nodig dat even snel meeverandert."
Dat Canvas snel en doeltreffend meeverandert, blijkt wel uit de inspanningen in coronatijd. Binnen zes weken na de eerste lockdown werden online meetings een stuk eenvoudiger dankzij de integratie van Microsoft Teams. “Voor corona werd Fontys-breed al gekeken naar de mogelijkheden voor aanschaf van een LMS. Ook bezochten diverse externe instituten ons om zelf te zien hoe we ons onderwijs met het open, modulaire Canvas vormgeven. Die interesse is sindsdien enkel gegroeid,” aldus Ruissen.”

Verstand van onderwijs én ICT
Zoveel enthousiasme en ervaring deelt FHICT graag met heel Fontys. Slaats en Ruissen zitten zodoende in de klankbordgroep die Fontys begeleidt en adviseert tijdens de uitrol. Slaats: “Voor een gemiddelde school is deze materie vaak toch ingewikkeld. Wij hebben niet alleen verstand van onderwijs, maar ook van ICT. Die extra kennis zetten we graag Fontys-breed in.”
Tijdens de implementatie bij FHICT zijn ook de nodige eigen lessen geleerd die nu goed van pas komen. “Niet alles tegelijk willen, maar vanuit een stevige basis de online leeromgeving langzaam verder uitbouwen. Er ontstaat een olievlek als steeds meer mensen met Canvas overweg kunnen. Docenten raken door elkaar geïnspireerd en gaan vanzelf de meer geavanceerde functionaliteiten gebruiken. Keyusers kunnen hierbij een voortrekkersrol op zich nemen”, geeft Deenen als tip mee. “Maar start altijd met je onderwijsvisie”, beklemtoont Slaats. “Kijk hoe ICT dat kan ondersteunen en niet andersom. Technologie mag nooit bepalend zijn.

Auteur: Olwen Willems

Tags: Education