Lectoraat Open Educational Resources on Tour

Fontys ICT

Lectoraat Open Educational Resources on Tour

Lector Robert Schuwer was onlangs in Malta voor de UNESCO Regional Session on OER. Een voorbereidende sessie voor het 2e UNESCO World Congress on OER in Ljubljana komende september.

Doel was dat regeringen wereldwijd zich committeren aan adoptie van open leermaterialen. Zo’n 50 Europese experts kwamen bijeen voor een Europese inbreng. Meer info

Vervolgens was Robert in Kaapstad: Open Education Global Meeting van het wereldwijde Open Education Consortium, waar FHICT lid van is. Onze lector verzorgde 3 presentaties:

• zojuist afgeronde onderzoek naar adoptie van OER

toolkit ontwikkeld samen met TU Delft

• boegbeeldproject delen van open leermaterialen met FH Mens en Gezondheid als trekker en Robert als mede-projectleider voor het open aspect