Innovatieve pilot

Fontys Hogeschool ICT

Innovatieve pilot Gemeente Eindhoven, Fontys Hogeschool ICT en Atos

De gemeente Eindhoven streeft naar een servicedesk ICT met meer continuïteit en flexibiliteit om ook tijdens drukke momenten kwalitatieve dienstver- lening te kunnen bieden. Daartoe is eind vorig jaar een minitender voor een pilot gestart waarbij de servicedesk deels wordt bemand door ingehuurde studenten. Fontys Hogeschool ICT (FHICT) en Atos zijn geselecteerd om hier invulling aan te geven, en met succes!

In de eerste maanden van de pilot zijn reeds vijf studenten van FHICT door Atos geselecteerd, begeleid en bij de gemeente ingezet om de kwaliteit en de continuïteit van de dienstverlening van de gemeente omdat het bijdraagt aan de ontwikkeling van studenten door werkervaring op te doen en de gemeente inspireert met nieuw elan en vernieuwende inzichten en welkome extra handjes

Convenant kennissamenwerking
Eindhoven geeft hiermee verdere invulling aan het in juni 2015 gesloten convenant kennissamenwerking tus- sen Ad Vissers, directeur Fontys Hogeschool ICT, en Mary-Ann Schreurs, de verantwoordelijke wethouder van innovatie, cultuur, design en duurzaamheid van de gemeente.

In de digitale transformatie naar een informatiesamenleving en data economie, met veel technologie en andere omgangs- vormen, verandert ook de organisatie van de gemeente Eindhoven. Samen- werking met studenten van kennisinstellingen bieden Eindhoven en FHICT een wederzijdse meerwaarde.

Eindhoven wil nog beter inspelen op maatschappelijke vragen en actuele, technologische ontwikkelingen. En voor FHICT geldt dat zij, naast de door- stroom van afstudeerders, de actuali- teit van haar ICT-onderwijs borgt met concrete leermomenten waarbij deze een realistische afspiegeling zijn en blijven van de vaak innovatieve vraag vanuit de praktijk.

Co-creatie van onderwijs
Atos is als 'Partner in Education' van FHICT in het Triple Helix model op meerdere terreinen actief betrokken. Zij zorgt voor de selectie en begeleiding, afstudeerplaatsen, gastcolleges en sollicitatietrainingen voor studenten. Dankzij deze co-creatie van onderwijs is Atos medeverantwoordelijk voor de inhoud en actualiteit van de opleidingen van FHICT.

Na de zomer wordt de pilot geëvalueerd en bij bewezen succes opgeschaald met de inzet van nog meer studenten bij verschillende organisaties binnen de regio Eindhoven. 

Bron: GOV magazine Atos