Hoogste punt gebouw Fontys ICT Tilburg bereikt

Fontys ICT

Hoogste punt onderwijsgebouw voor Fontys ICT en Fontys ACI op campus Stappegoor in Tilburg

Donderdag 4 april is het hoogste punt van het nieuwe onderwijs- en onderzoekgebouw op Campus Stappegoor van Fontys in Tilburg bereikt. Dit nieuwe gebouw (P8) wordt vanaf eind 2019 de nieuwe huisvesting voor studenten en medewerkers van Fontys Hogeschool ICT en Fontys Academy for Creative Industries. Het gebouw is het eerste project uit het grootschalig huisvestingsprogramma van Fontys in Tilburg. Op 4 april werd tevens het huisvestingsprogramma van Fontys Tilburg afgetrapt.

Veranderingen verankeren in ons onderwijs

Maatschappelijke, economische en technologische veranderingen komen in een rap tempo op ons af. Door de veranderingen in deze nieuwe tijd heeft de toekomstige werkgeneratie naast vakkennis ook andere, eigentijdse skills nodig: TEC-skills; waarbij TEC staat voor Technology, Entrepeneurship en Creativity. Wie over deze skills beschikt, heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, wil begrijpen hoe technologie vraagstukken kan oplossen, durft te ondernemen en zoekt creatief de samenwerking met andere disciplines. Aan ons de taak om deze skills stevig te verankeren in het onderwijs dat wordt gegeven.

Creëren van toekomstbestendige leer- en werkomgeving

Om optimaal invulling te kunnen geven aan de nieuwe eisen aan het onderwijs, worden de leer- en werkomgevingen ingrijpend aangepast. Met name in Tilburg en Eindhoven wordt de komende jaren flink geïnvesteerd in de gebouwen en campussen. Het belangrijkste motief achter al die verhuis- en bouwplannen is de fysieke omgeving meer toekomstbestendig te maken.

Nieuw innovatief onderwijsgebouw voor studenten van FHICT en ACI

Fontys Hogeschool ICT en ACI willen hun onderwijsprogramma aanbieden in een inspirerende omgeving. De studenten krijgen straks vanaf medio 2020 onderwijs in het nieuwe gebouw P8 op Campus Stappegoor. Het gebouw is naar ontwerp van Paul de Ruiter Architects en wordt uitgevoerd door Heerkens van Bavel Bouw.

De nieuwe innovatieve huisvesting sluit aan bij de missie en visie van Fontys en wordt een uitdagende, stimulerende en grensverleggende leer- en werkomgeving waarin het beste van de studenten naar boven wordt gehaald. Het gebouw nodigt uit tot ontmoeting van studenten, medewerkers, bedrijfsleven en andere belangstellenden en tot de creatie en het delen van kennis. In dit gebouw maken de traditionele leslokalen plaats voor transparante Open ICT Labs (OILS). Een OIL is een open omgeving waar ruimte is voor grote groepen studenten om samen te werken, te leren en te experimenteren.

Bron: www.fontys.nl

 

Tags: In de Media