Lectoraat AI & Big Data doet mee aan Nationale AI Coalitie

Fontys ICT

De nieuwe naam van het lectoraat Big Data is “AI & Big Data”. Deze naamsverandering is nodig omdat het beter aansluit bij de ambities en bij wat er in de praktijk al gedaan wordt. De term AI (het gebruik van slimme algoritmes) wordt vaak in een adem genoemd bij de digitale transitie die gaande is in de samenleving.

Het belang van AI werd nog eens onderstreept door de Nederlandse AI Coalitie die op 8 oktober is opgericht. In navolging van landen als Frankrijk, Duitsland, Zweden en Italië, is Nederland het 5e Europese land met zo’n platform. Namens Fontys neemt lector Gerard Schouten deel aan deze coalitie. Op deze manier heeft Fontys Hogeschool mede invloed op de strategische AI onderzoeksagenda voor Nederland. De coalitie richt zich op onderzoek en innovatie, data delen, het ontwikkelen van talent en maatschappelijke acceptatie van AI. Er wordt heel expliciet gekozen voor een inclusieve aanpak volgens de Europese normen en waarden.

"We gaan in deze coaltie vooral leren door te doen. En wij doen mee!"
- aldus lector AI & Big Data Gerard Schouten

Tags: Lectoraten